Tarihte hüküm sürmüş büyük devletlere bakacak olursa çeşitli ırk, dil ve dinlerden oluştuğunu görürüz. Mesela Osmanlı devleti Türk, Arap, Kürt, Arnavut, Boşnak, Ermeni, Rum, Çerkez ve daha pek çok küçük ırkların karışımından meydana geldi.  Bunların içinde Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve daha başka dini guruplar vardı.  Bir bahçede ne kadar farklı çiçekler bulunursa o bahçe o kadar güzel olur ve bakanlara huzur verir. Allah, birbirimizi tanımamız ve kaynaşmamız için farklı yaratmıştır.

Tarihte en fazla medeniyet Anadolu ve Mezopotamya topraklarında kuruldu. Çünkü bu topraklar verimli, halk zengin ve medeni idi. Onun için çeşitli yerlerden buralara insanlar akın etti ve bu topraklar için savaşıldı. Buralarda evlilik nedeni ile ırklar birbirine karışmıştır. Bu insanların DNA’ları incelenirse sarf irk bulmak mümkün olmaz. Bırakın insanlar kendilerini ne his ediyorlarsa o olsun. Dedelerim Musul tarafından geldiği söyleniyor. Ben % kaç Türküm bilemiyorum fakat kendimi Türk hissediyorum fakat asla diğer ırklardan üstün olduğumu söylemiyorum. Sarf ırk Sibirya gibi büyük medeniyetlerin kurulmadığı verimsiz yerlerde olur.

Tarihte büyük devletler, hep liyakat üzerine insanlara görevler verdiler, ırk ve dinlerini dikkate almadılar. Osmanlı saraylarında Boşnak, Arnavut, Ermeni gibi diğer ırklardan çok fazla insan vardı, liyakat yerine ırk ve dini unsurlar öne çıkarsa ülkede huzur olmaz.

Akliselim Kürtler ayrı bir devlet kurmak istemezler. Çünkü devlet kolay kurulmuyor. Türkiye yüz yıldır tam bir demokratik, sosyal ve hukuk devleti olamadı. AB ülkeleri pek çok bedeller ödeyerek bu seviyeye geldiler. Kürtler bir devlet kursa, bazı kişilerin idaresi altında bizim yaşadığımız olumsuzlukları yaşayacaklar. Merhum yazar Musa Anter,  Kürt idi, Türkiye’nin demokratik sosyal ve hukuk devleti olmasını isterdi. Kürt devleti kurmak isteyenlere, Kürtleri doğunun yalçın dağları arasına sıkıştırmak istiyorlar diyordu ve bunun için öldürüldü. İzmir’de, İstanbul’da, Diyarbakır’da benim diyor her yerde güvenli ve huzur içinde yaşamak istiyordu.

Bosna savaşının uzun sürmesinin nedeni Merhum A. İ. Begoviç’in gayretleri ile yaklaşık 25 km denize çıkış istemesidir. Bunu alarak Bosna’yı bir devlet haline getirmiştir. Şimdi Kürt devleti kurmak isteyenlerin çoğu, Kürtleri Türkiye, Irak, Iran ve Suriye arasına sıkıştırarak çevresindeki devletlerle somunlu, denize çıkışı olmayan, zayıf bir Kürt devleti kurdurup, ABD gibi büyük bir devletin himayesinde bölge sömürülmek isteniyor. Ben Almanya’da huzur içinde, maddi sıkıntısız yaşasam buranın kalkınmasını isterim.  Maalesef Türkiye tam bir demokratik, sosyal, hukuk devleti olamadı ve insanları maddi huzur içinde yaşatamadığından dağılmaktan korkuyor. Ne kadar hak verirsen ver doğuyu karıştırılmak isteyenler bulunacaktır. Devlet özgürlük ve hukuku genişleterek bu kısmi en aza indirip hukuk çerçevesinde önlemler alır bu konumun dışındadır. Dışarıdan bakanlar için Kürtler ikinci sınıf insan gibi görünüyor. Ben AKP den Diyarbakır belediye başkanı olsan problem yok fakat HADEP gibi bir partiden aday olsam hemen kayyum atanır. Bu insanlar savcılık ve seçim kurumundan olur kâğıdı alıyorlar da niçin hemen kayyum atanıyor. Bu insanlara oy verenleri benimsememek manasına gelir. Hukuk genişlemeli, yazarken suçlanıp suçlanmayacağımdan endişe ediyorum. Bütün ilim ve teknik, hukuk ve özgürlüklerin olduğu yerlerde olur.

OSMAN KOYUNCU 0535.760. 48. 39 VAKFIKEBİR TRABZON