banner92

banner77

İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR MESNETSİZ, GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALARDIR

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hakkındaki iddialara cevap verdi. Başkan Beşel, İleri sürülen iddialar mesnetsiz, hukuki dayanağı olmayan gerçeği yansıtmayan, fiili duruma uygun olmayan kendi kafalarında kurguladıkları senaryo ve siyasi gönül beklentilerinin bir ürünüdür dedi.

Tonya 24.01.2023, 22:26 Ahmet Kamburoğlu
İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR MESNETSİZ, GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALARDIR

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel Millet ittifakını oluşturan partilerin kendisi ile ilgili olarak ortaya koydukları iddialara Tonya Belediye Meclis üyeleri ve Cumhur İttifakını oluşturan partilerle birlikte düzenlediği basın açıklaması ile cevap verdi. Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasında Başkan Beşel yapılan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

“BELEDİYEMİZ ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN BÜTÜN PİSLİKLERDEN ARINDIRILMIŞTIR”

Başkan Osman Beşel yaptığı açıklamada; Tonya İlçemizin Millet İttifakı Kurmayları CHP İlçe Başkanı Şuayip Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Paşa Latifoğlu, CHP Meclis Üyesi Cemal Bayrak, CHP Belediye Meclis Üyesi Müvlüt Sağlam, İYİ Parti Tonya İlçe Başkan Yardımcısı Sami Latifoğlu, İYİ Parti Tonya İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Hamdi Gültepe, 21 Ocak Cumartesi günü Büyükliman Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenleyerek Tonya Belediyesinde ihalelerde yolsuzluk yapıldığını, Tonya Belediyesinin pislik koktuğunu, ihalelerden kötü kokular geldiğini ileri sürdüler. Öncelikle bu oluşumu ağzından çıkanı kulağı işitmeyen, ne dediğini bilmeyen birisinin peşine, neyin peşine gittiğini bilmeyen birkaç kişinin sürüklenmesiyle ortaya atılan, Tonyanın altılı masasının yalan yanlış iftira ve safsatası olarak değerlendiriyorum. Belediyemiz Allaha şükürler olsun bütün pisliklerden arındırılmış saf, duru, şeffaf ve temiz bir hizmet süreci sergilemektedir. Pislik kokan Belediyemiz veya ihalelerimiz değil, basın toplantısını yapanların yaklaşımları, kullandıkları dil ve beyanlarıdır. İleri sürülen iddialar mesnetsiz, hukuki dayanağı olmayan gerçeği yansıtmayan, fiili duruma uygun olmayan kendi kafalarında kurguladıkları senaryo ve siyasi gönül beklentilerinin bir ürünüdür.

“MECLİS “GRUP ÖNERİLERİNE UYAR” ŞEKLİNDE BİR DÜZENLEME YOKTUR”

Şöyle ki: 06 Ocak 2023 tarihli Tonya Belediyesi Meclis toplantısında 2022 yılı Belediye faaliyetlerini denetlemek üzere Belediye Meclisinin hür iradesiyle ve gizli oyla kimin kime rey verip vermediği bilinmeden ikisi AKPARTİ’den ve bir tanesi CHP’den olmak üzere üç (3) denetleme kurulu üyesi seçilmiştir. Seçim yasalara uygun ve meclisin hür iradesiyle yapılmıştır. CHP grubunun bir kişiyi aday göstermiş olması meclis iradesini bağlamaz. Meclisin yapması gereken CHP’den bir kişinin seçilmesiydi. Bu da yapılmıştır.          CHP İlçe Başkanı Şuayip Aydın’ın “Belediye Başkanı Osman Beşel grup kararı aldırarak önerdiğimiz adaya rey verdirmemiştir.” beyanı zanna dayalı bir yalandır. Çünkü AKPARTİ grubunun Mecliste 9 üyesi vardır. Eğer grup kararı alınmış olsaydı CHP’den seçilen Mevlüt Sağlam’a 9 rey verilmesi gerekirdi. Hal bu ki, 4 rey verilmiştir. Bir İlçe Başkanının bu muhakemeyi yapamamış olması üzücüdür. Ne kaldı ki bu dört reyi de kimin verdiği belli değildir. Yasanın hiçbir yerinde meclis “grup önerilerine uyar” şeklinde bir düzenleme yoktur. Eğer böyle olsaydı, meclis iradesi grup önerileriyle ipotek altına alınmış olurdu. Yasanın “Seçimin gizli oyla yapılması” yönündeki düzenlemesi meclisin hür iradesinin tecelli etmesine yönelik bir düzenlemedir. Netice itibarı ile Cemal Bayrak “Osman Beşel görevini kötüye kullanmıştır” iddiasıyla Tonya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda ve ayrıca kendi ifadesiyle Trabzon Bölge İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvurular sonuçlanmadan Belediye Başkanı olarak suçlu olup olmadığım ortaya çıkmadan basın toplantısı yapılarak suçlu ilan edilmiş olmam hukuk tanımaz bir anlayışın ürünü olup, her gün haktan hukuktan bahseden CHP söylemleriyle tezat teşkil etmektedir.

“20 BİN ADET CEVİZ FİDANI ÖDEME İDDİASI YALAN VE İFTİRADIR”

Ceviz projesi Büyükliman Bölgesinde atılmış çok önemli bir atımdır. Bu proje ile atıl vaziyetteki bozuk orman veya şahıs mülkiyetli arazilerin ceviz bahçelerine dönüştürülerek bölgede yeni bir açılım yapılması planlanmıştır. Bunun içinde Profesör düzeyinde 3 akademisyenle ve artı 2 uzmanla günlerce bölgede incelemeler yapılarak ceviz uygunluk haritaları çıkartılmıştır. Belediyemizce DOKAP desteğiyle gerçekleştirilen bu proje bu konuda ilk ve önemli büyük bir adımdır. Dikilen ceviz fidanları yıllık otsu bitki değil çok yıllık odunsu bitkilerdir. Toprağa tutunmaları büyümeleri bir süreci ve zamanı gerektirir. Fasulye ve domates gibi aynı yıl ürün vermezler. Ormancılık tekniğinde bir sahaya dikilen fidanların %65 oranında tutmuş olması başarı olarak kabul edilir. Tonya Orman Teşkilatımızın yaptığı fidan sayımlarına göre bu sahadaki başarı oranı %85 çıvarındadır. Belediye Başkanlığına başladığımdan beri Belediyemizde EKAP üzerinden toplam 41 ihale yapılmıştır. “Büyükliman Bölgesinde Yeni Bir Gelir Kapısı (Ceviz)” adıyla yapılan proje ve ihalesi diğer 40 ihale gibi EKAP üzerinden açık şeffaf ve kamu menfaatlerinin en üst düzeyde gözetildiği bir anlayış ve yaklaşımla gerçekleştirilmiş ve iştirak eden 8 firma arasından en uygun teklifi sunan firmaya verilmiştir. İhale götürü bedel (Anahtar Teslim) şeklinde değil teklif birim fiyat usulü üzerinden gerçekleştirilmiş ve sürdürülmüştür. İhalenin toplam 1.800.000,00-TL bedeli DOKAP tarafından karşılanmış olup, Belediyemizin bütçesinden bir harcama yapılmamıştır. İhale proje aşamasında 850 dönüm bozuk orman alanının Orman Teşkilatı tarafından boşaltılması, Belediyemizce yollarının yapılması dikim teraslarının yapılması, 20.000 çıplak köklü 1.40 cm boyunda ceviz fidanının dikilmesi, hereklerle koruma altına alınması, sahanın etrafının 4 kat dikenli telle çevrilmesi şeklinde projelendirilmiş ve bu proje üzerinden teklif birim fiyat usulü ile ihale edilmiştir. Sahaya öncelikle 10.24 km araç yolu, akabinde de 115 km dikim terası yapılmıştır. Teras çalışmaları sonucu bazı kesimlerde toprak derinliğinin ceviz dikimine yeterli olmadığı tespit edilmiş, bu nedenle proje değişikliğine gidilerek sığ topraklı bu kısımlarda 22.500 Aronya fidanı dikilmiştir. Cevize uygun kısımlarda ise dikim 2021 yılı Nisan ayına kalmıştır. Dikim tekniği ve tenebbüt hareketleri nedeniyle Nisan ayında çıplak köklü fidan dikimi yapılamayacağından bu mevsimde dikilmesi mümkün olan tüplü fidan tercihinde bulunularak sahaya 13.000 tüplü ceviz fidanı dikilmiştir. 13.000 fidan karşılığında da KDV dahil 130.997,00-TL ödenmiştir. Bu durum bütün hak ediş belgelerinde açık ve nettir. Cemal Bayrak’ın 20.000 adet dikilecek ceviz fidanlarının 13.000 adet dikildiği ve paranın 20.000 adet üzerinden ödendiği iddiası ödeme belgeleriyle ispatlı açık bir yalan ve iftiradır. Sahaya 115 km teras yapılmıştır. Bu terasların aralıklarla bir kısmı Ceviz bir kısmı Aronya dikilmiştir. Cemal Bayrak veya herhangi birisinin zorlu arazi koşullarında 115 km terası gezerek sayım yapması en az 10 gün de mümkündür. Cemal Bayrak’ın böyle bir çalışma ve sayım yapmadan görüş beyan ettiği beyanlarından da anlaşılmaktadır.  Cemal Bayrak’ın iddia ettiği kestane menşeyli herekle koruma çıplak köklü ve 140 cm boyunda fidanların dikilmiş olması halinde söz konusu olacaktı. Hal bu ki burada tüplü ve 40 cm boyunda fidanlar dikilmiştir ve teknik olarak bu fidanlarında herekle korunması gereksizdir. Bu nedenle herekle koruma işi yapılmamış ve karşılığında da her hangi bir ödeme yapılmamıştır. Ben Tonya Belediye Başkanı 34 yıl Orman Teşkilatında bu işlerle uğraşmış matematiği ve hesabı pekiyi olan 43 yıllık arazi ve yönetim tecrübeli Orman Mühendisiyim. Fen İşleri Müdürüm de 13 yıllık Peyzaj Mimarı dır. Bu konudaki uzmanlığımız ve dosyalardaki rakamlar orta yerde ve sabit iken, bizi hesap bilmemek veya sahayı tanımamakla itham eden ağzından çıkanı kulağı işitmeyen müfterilerin amaçlarının ne olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum.

“İHALELERİMİZDE HİÇBİR YANLIŞ VE EKSİK YOKTUR”

Hal böyle iken, ağzından çıkanı kulağı işitmeyen ve ne dediğini bilmeyen birisinin peşine takılan 5 kişinin de ayrıntısıyla ortaya koyduğum ve kayıtlarla sabit bu yalan yanlış ve iftira mahiyetindeki beyanları paylaşmış ve desteklemiş olduğuna; ne yazık ki bu kişilerin demokrasi, hak, hukuk, adalet söylemleriyle İlçemize hizmet etmek üzere ortaya çıkmış kişiler olduğuna üzüntü ile bir daha şahit olmuş durumdayız. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tarihi yatırımlar ve tarihi dönüşüm belli ki basın toplantısına katılanların hafızalarına bile sığmamış, başlarını döndürmüş, onları ne diyeceklerini, ne yapacaklarını ve nasıl saldıracaklarını bilemez hale getirmiştir. Tonya’nın altılı masasının gerçekleştirdiği basın toplantısını ve söylemlerini bu mahiyette değerlendiriyorum. Yalanı değil altı kişi, altmış kişi de paylaşsa doğru haline gelmez veya altı yanlış bir doğru etmez. İhalelerimizde hiçbir yanlış ve eksik yoktur. Saldırı yanlışlara değil, ihalelerde yanlış var yalanı üreterek yanlış üreterek hizmetleredir. Her şeye rağmen İlçemizin ve ülkenin istikbaline sahip çıkacağız. Kim hangi sesi çıkarırsa çıkarsın kervan yürüyecektir. Basınımıza ve basınımızın aracılığıyla kamuoyuna sunuyoruz dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner94