“BAŞKAN KAYA’DAN DESTEK SÖZÜ” “BAŞKAN KAYA’DAN DESTEK SÖZÜ”

Trabzon Adliyesi’nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Trabzon Adliyesi’nde katip olarak görev yapan H.D.’nin kendi davası ile ilgili dosyaya müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. H.D.’nin ön inceleme duruşmasında, davalı taraf olan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği adına e-imzalı olarak dosyaya eklenen cevap dilekçesi üzerine yazılı notlar aldığı, altlarını çizerek belirteçler koyduğu tespit edildiği belirtildi. H.D. hakkında, tedbiren görevden uzaklaştırma talebi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi ile başvuruda bulunuldu.

H.D. hakkında düzenlenen şikayet dilekçesi ile, “Güveni kötüye kullanma, Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Özel Belgede Sahtecilik ve diğer tespit edilecek suçlardan” görevden uzaklaştırılması istendi. Şikayet dilekçesinde, “Şüphelinin bu şekilde dava dosyasına müdahalede bulunabilmesi mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak gerçekleşmiştir. Zira şüpheli bir başka mahkemede katip olarak görev yaptığı için dosya incelediği kalemde söz konusu suça yönelik eylemlerde bulunmayacağı yönünde güven duyulduğu açıktır. Bu sebeple de güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir.” ifadeleri yer aldı. 

Şikayet dilekçesi ile şüpheli H.D.’nin suça konu eyleme ilişkin davranışları nedeniyle yapılacak soruşturmayı etkilemesi pek mümkün olduğundan tedbiren görevden uzaklaştırılması, şüpheli şahıs hakkında soruşturma yürütülerek; özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmak üzere kamu davası açılması talep edildi.