“GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM” “GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM”

Toplumsal değerlerimizi yaşatmak ve nesilden nesile en doğru şekilde aktarmak amacıyla ilimiz geneli tüm okullarda yürütülmekte olan "Yaşat ki Değer Bulsun" adlı proje çalışmaları kapsamında, Vakfıkebir İlçesi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerine devam eden öğrenciler Adalet ile ilgili yaşat ki değer bulsun proje çalışması doğrultusunda gazetemizi ziyaret ettiler. Yerel Basının Adalet ve Ahlaki değerler kavramı ili ilgili olarak yaptıkları haberlerin yayınlanması hakkında bilgiler aldılar. Ziyarete öğrencilerin yanı sıra okul Müdürü Korkut Hekim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sadık Emecan ve Rehberlik Öğretmeni Aslı Yılmaz katıldı. Büyükliman Postası Gazetesi Haber Müdür Sadık Aydın ve Gazetenin Baskı Ustası Hamdi Kurt tarafından öğrencilere haber hazırlama ve yayınlama konularında Adaletli ve Ahlaki değerlerin öneminden bahsedildi.

“YAYIN HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Korku Hekim, "Ülkemiz ve milletimiz adına gençlere çok görevler düşüyor. 'Değerler Eğitimi' projesi ile amacımız gençleri Ahlaki değerlerine bağlı, Adalet maneviyatları yüksek bir birey haline getirebilmektir. Bu vesileyle yerel basın ziyaretleri gerçekleştirmek istedik.  Haberler hazırlanırken ve halkımıza ulaştırılırken Adaletin ön planda tutularak tarafsız habercilik anlayışı ile birlikte Ahlaki kurallar çerçevesinde vatandaş bilgi sahibi oluyor. Ayrıca Büyükliman Postası Gazetesini takip ediyoruz, tarafsız, adaletli ve ahlaki habercilik anlayışınızdan hiçbir zaman taviz vermediğinizi çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu anlayışın öğrencilerimiz tarafından da benimsenmesi ve gözlemlenmesi için basın ziyareti gerçekleştirdik. Bu nazik misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayın hayatınızda başarılar diliyoruz dedi.”

“ŞÜPHESİZ ALLAH, ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI EMREDER”

Büyükliman Postası Gazetesi Haber Müdürü Sadık Aydın ise yaptığı açıklamada; “Adalet, hakkın (doğrunun)  üstün tutulması, hakkın gözetilmesi,  haklıya hakkının verilmesi ve hukuk kurallarına uyulması anlamına gelir. Adalet, doğru davranmak, insaflı, doğru, eşit olmak, eşit tutmak,  zulmetmekten uzak olmak, her şeye tam hakkını vermek, hakkınca düzeltmek,  kararlı ve ölçülü olmak, her şeyi yerli yerinde ve gereğince yapmak, istikamet ve hakkaniyet üzerinde olmaktır. Adalet,  hukuk kurallarına uygunluktur; hukukun ve vicdanın üstünlüğüdür. Hukuk önünde bütün insanların eşit olmasıdır. Adalet, hukuk önünde güçlü olanın değil, haklı olanın kazanmasıdır.  "Adalet mülkün temelidir" ilkesini ön planda tutan devletler tarih sahnesinde yücelmiş, adaletten uzaklaşan devletler kargaşadan kurtulamamış ve yıkılıp gitmişlerdir. Adalete güvenin olmadığı yerde, herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. Güçlü olanlar zayıf olanları ezer. Başka güç odakları oluşmaya başlar. Toplumda güvensizlik ve kargaşa olur. Allah (cc) Kuran-ı Kerimde : "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. " (Nahl.16,90) "Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır." (Maide Suresi, 8) Hz. Peygamber:  "Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.", "Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır. " Hz. Peygamber zamanında hırsızlık yapan bir suçlunun affedilmesi için,  Hz. Peygamberin çok sevdiği evlatlığının oğlu Üsame'yi aracı yapmak isterler. Durumu öğrenen Hz. Peygamber, insanların hatasını yüzüne vurmaz. Hutbeye çıkar ve insanlara şöyle der: " Bazılarınıza ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyorlar. Sizden önceki kavimlerin helak olmasının en büyük nedeni:  Onlardan hatırı sayılır biri bir suç işlediğinde onu affederler, gariban biri suç işlediğinde onu cezalandırırlardı.  Allah'a yemin ederim ki suçu işleyen kızım Fatıma dahi olsa onu cezalandırıp adaleti uygulamada asla tereddüt etmezdim." Adaleti ile meşhur olan Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Kudüs fethedilir. Kudüs'ün yöneticileri şehrin anahtarını ancak Halife Ömer'e vereceklerini söylerler. Durumu haber alan Halife Ömer, kölesi ile bir deveye binerek Kudüs'e doğru yola çıkarlar. Yolda deveye köle ile nöbetleşe binerler. Kudüs'e yaklaşıldığında deveye binme sırası köleye gelir. Kölenin bütün ısrarlarına rağmen Halife Ömer deveye binmez. Kudüs halkı Halife Ömer’i karşılamak üzere şehrin dışına çıkarlar. Devenin üzerindeki kişiyi Halife Ömer zannederek şehrin anahtarını ona vermek isterler. Köle deveyi yularından çeken kişinin Halife Ömer olduğunu işaret eder. İşte Adalet kelimesinin önem ve değeri bu kadar kutsaldır dedi. Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir hassas konu hakkında fikirlerinin sorulmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti.”