Vakfıkebir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2023 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyeti üye seçimi Vakıf Müdürü İsmet Bank başkanlığında ve Vakıf Sosyal İnceleme görevlisi Ali Rıza Çilingir’in gözetiminde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Vakfıkebir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen mütevelli heyeti üye seçimine mahalle muhtarlarının yanı sıra Vakıf Müdürü İsmet Bank ve Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir de hazır bulundu.

“MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI”

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19. maddesi gereğince, “İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetinde görev alacak üyelerin her faaliyet dönem için yeniden seçilmeleri gerekmektedir. İlçe dâhilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunlu ile kendi aralarında seçecekleri birer üye mütevelli heyetinde görev alır.” Denmektedir. 5263 kanunun 19.maddesine ek fıkra olarak 20.02.2014-6525 taksim 18.maddesinde “ İlçe sınırları içerisinde köy bulunmaması halinde köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar.” Denmektedir. 2023 yılı faaliyet döneminde yapılacak çalışmalar ile yürütülecek faaliyetler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak iki muhtar üyenin seçimi bu toplantıda yapıldı. Bu toplantıda yapılan seçimde, Bozalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Turutoğlu ve Akköy Mahallesi Muhtarı Temel Kılıç SYDV 2023 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine oy birliği ile seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

“GÖREVLERİNDE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ”

“SİYASET İÇİN DEĞİL, HİZMET İÇİN GELDİK” “SİYASET İÇİN DEĞİL, HİZMET İÇİN GELDİK”

Yapılan seçimin ardından düşüncelerini ifade eden Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir, “Her yıl mütevelli heyetinde görev yapacak olan muhtar arkadaşlarımızı seçmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte bir organizasyon yapıyoruz. Bu yılki toplantımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Burada seçilecek arkadaşlarımızı belirlemek amacıyla tüm muhtarlarımızın görüşlerini aldık ve seçimi gerçekleştirdik. SYDV üyesi Bozalan Mahallesi Muhtarı Mustafa Turutoğlu ve Akköy Mahallesi Muhtarı Temel Kılıç oldu. Kendilerine görevlerinde kolaylıklar diliyoruz” dedi.

“SİZLER VATANDAŞIMIZIN VE DEVLETİMİZİN TEMSİLCİSİSİNİZ”

Yeni seçilen üyeleri kutlayan İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın 2023 yılı faaliyet döneminde görev alacak tüm muhtarlarımızdan mahallelerimizde yaşayan mağdur ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın tespitinin yapılarak vakıf başkanlığımızın bilgilendirilmesini önemle rica ediyorum. Aynı doğrultuda toplumda yardımlaşma ve dayanışma konularıyla meşgul olan derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz de çok önemli bir rolü yerine getiriyor. Halkımıza ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet sunuyoruz. Mahalle muhtarları olarak sizler vatandaşımızın ve devletimizin temsilcisisiniz. Bu nedenle vakıf çalışmaları dışındaki konularda da mahallelerinizde karşılaştığınız sorunları hep birlikte iletişim içerisinde çözme gayreti içerisinde olacağız" dedi. Kaymakam Uzan, Yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.