Vakfıkebir Ziraat Odasından Ziraat Mühendisi Özkan Aktaş ve Vakfıkebir Fiskobirlik de görev yapan Ziraat Mühendisi Ayşegül Çinemre, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek çiftçilere mücadele hakkında bilgilendirme yaptılar. Ziraat Mühendisi Özkan Aktaş, İlkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekanik mücadele (kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası) yıl içerisinde oluşacak popülasyon artışını engelleyecektir. MAYIS ayından sonra ise Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri ile tarımsal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir dedi.

BİR EĞİTİM ÇINARINI DAHA EBEDİYETE UĞURLADIK BİR EĞİTİM ÇINARINI DAHA EBEDİYETE UĞURLADIK

“KAHVERENGİ KOKARCA İSTİLASI “

Kokarca; sokucu emici ağız yapısına sahip olup erginleri ve nimfleri 3oo’e yakın meyve ve sebzede zarar yapar. Meyvelerde zedelenme, çürük ve doku kayıpları, fındıkta ise boş şekilsiz ve lekeli içi zarar şekilleri oluşturur.

Yılda genelde iki döl vermesi, yumurta sayısı ve üreme gücünün yüksek oluşu, ergin ve nimflerin her ikisinin de zarar yapabilme yeteneğinde oluşu, iklim koşullarına geniş sayılabilecek adaptasyon göstermesi zararlı olma kapasitesini artıran unsurlardır.

“MÜCADELESİ NASIL YAPILIR”

MEKANİK MÜCADELE: İlkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekanik mücadele (kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası) yıl içerisinde oluşacak popülasyon artışını engelleyecektir.

BİYOTEKNİK MÜCADELE: Bu amaçla genellikle zararlının toplanma amacıyla salgılamış olduğu feromonun sentetik formlarının yer aldığı yapışkan tuzaklar kullanılmaktadır. Feromon tuzakları hem kitlesel tuzaklama hem de populasyonların izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

KİMYASAL MÜCADELE: MAYIS ayından sonra böceğin ve yavrularının hareketli olduğu dönemde RUHSATLI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ile tarımsal alanlarda 3 kez ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir.

NOT: Kahverengi kokarcanın doğada, 8-9 ay gibi uzun bir süre aktivite göstermesi, tarımsal alanlarda ise 5-6 ay süresince görülmesi bunun yanısıra etkili oldukları tespit edilen kimyasalların etkinliklerinin kısa sürmesi aynı yıl içinde çok sayıda ilaçlamayı gerektirmektedir. Bu durum zararlıyı baskılamak için başlangıç yıllarında tolere edilebilse dahi çevre ve insan sağlığı ve maliyet yönünden uzun vadede sürdürülebilir değildir.

BİYOLOJİK MÜCADELE: Kokarca ile yapılacak doğal mücadele parazitör olarak kullanılacak ve samuray arıcığı olarak da adlandırılan yararlı böceğin İthal edilerek üretimi ve çoğaltılması Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından çoğaltılıp tarım alanlarına salınacaktır.