Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın,  28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeni ile önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sayın, insanların kuduza maruz kalmasının yüzde 99’a varan oranda kaynağı köpeklerdir diyerek konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“HER YIL 59 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR”

L. Pasteur’ün, ölüm günü olan 28 Eylül, Dünya Kuduz Günü olarak anılıyor. Bu gün, Küresel Kuduz Kontrolü İttifakı, GARC (Global AllianceforRabies Control) tarafından koordine edilen uluslararası bir bilinçlendirme günü. Kuduz kontrolü için “Küresel İttifak” olan GARC’ın çalışmaları; köpeklerin aşılanması (insanların kuduza maruz kalmasının yüzde 99’a varan oranda kaynağı köpeklerdir) ve tüm toplumu “tek sağlık yaklaşımı” ile korumak çerçevesinde yoğunlaşmıştır.

Kuduz, bazı ada ülkeleri hariç tüm dünyada görülen bir çokzoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) hastalıktan biridir. Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeni ile yaşamını kaybetmektedir.

“% 99,9 ÖLDÜRÜCÜ ANCAK %100 ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK”

Kuduz aşısı 1885 yılında , yani neredeyse yüz elli yıl önce geliştirilmiş, %99,9 ölümcül ama %100önlenebilir bir hastalıktır.. Son yıllarda, ülkemizde kuduz hastalığı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla konuşulmaktadır.Kuduz riskli ısırılmalar, kuduz nedeni ile ölüm ve herşeyden önemlisi insanlarda kuduz aşısına erişilememesi özellikle 2022 yılında gündemdeydi. 21.yüzyılda kuduz nedeni ile insanların ölmesi kabul edilebilir değildir.

“VETERİNER HEKİMLER SAYESİNDE ÖNLENEBİLİR HASTALIK”

Kuduz başta olmak üzere, çok sayıdaki zoonotik hastalığı Veteriner Hekimler hayvanlarda önleyerek, toplum sağlığını korurlar.  Şu anda ülkemizde bu konuların gündem olmasının nedeni Veteriner Hekimlik hizmetlerinde aksama ve bu aksamanın nedeni ise özerk bir Veteriner Hekimlik otoritesinin olmayışı, yeterince Veteriner Hekimin koruyucu hekimlik konusunda görevlendirilmemesidir.

“TEK SAĞLIK”

28 Eylül dünyada ‘kuduz hastalığı’ konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamış bir gündür ve bu sene teması ‘Hepimiz birimiz için, Tek Sağlık hepimiz için’ olarak belirlenmiştir. Uzun zamandır, hayvanların hak ettiği sağlıklı ve refah içinde bir yaşam ile toplum sağlığı ve refahı için savunduğumuz Tek Sağlık yaklaşımını konuşmanın tam zamanı

“HASTALIK NASIL KONTROL EDİLEBİLİR”

-Tek sağlık sistemine uygun olarak doğrudan “hastalık kontrol ve izleme merkezi” ve buna bağlı “merkezi bir araştırma enstitüsü” kurulmalıdır.

-Tarım ve Orman Bakanlığı’nda merkezden taşraya etkin olarak işleyebilen bir yapı olarak, “Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü” ve taşrada veteriner işleri il ve ilçe müdürlükleri kurulmalıdır.

MUHTARLARIMIZLA MESAİ BİRLİKTELİĞİ YAPIYORUZ MUHTARLARIMIZLA MESAİ BİRLİKTELİĞİ YAPIYORUZ

-Sağlık Bakanlığı’nda ise “Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” ve buna bağlı olarak taşrada sağlık il ve ilçe müdürlüklerinin altında “Veteriner Halk Sağlığı Birimleri” oluşturulmalıdır.

-Belediyeler bünyesinde de büyükşehir belediyelerinde “Veteriner İşleri Daire Başkanlığı”, küçük illerde ve ilçelerde “Veteriner İşleri Müdürlükleri” kurulmalıdır.

-Tek sağlık konsepti, bütçesi olan ve karar alma mekanizmasında etkin bir rol alan ve uygulayan bir yapıya dönüşmelidir.