Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç yaptığı açıklamada, Bölgemizde fındık bahçelerinde sıkça rastlanmaya başlayan ocak içi dal kurumaları görülmektedir. Fındıkta görülen hastalık etmenlerinden bakteriyel yanıklık ve fungal hastalıklardan olan gövde kanseri etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerinde kahverengileşen lekeler ve hastalıklı dallar dışarıdan kurumuş gibi görülür. Yapraklar kıvrılarak kurur, kabuk altı küçük lekeler şeklinde kahverengine dönüştüğü görülür. Gövdede kanser oluşumu, bu hastalığın en önemli devresidir. Yaralar genellikle 4 yaşına kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve ölümüne neden olur.

HASTALIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ (KÜLTÜREL ÖNLEMLER)

“İŞGALİYELER İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI” “İŞGALİYELER İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI”

Yıllık budama işlemlerini aksatılmadan yapmak, yılda iki kez dip sürgünü almak. Budama artıkları bahçeden uzaklaştırılıp imha edilmelidir. Hastalıklı bahçelerde budama, bakterinin aktif olmadığı yaz ve kış aylarında yapılmalıdır. Budama aletleri %10’luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyu) batırılarak dezenfekte edilmelidir. Hastalıklı dallar kesilip imha edilmelidir. Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır.          

KİMYASAL MÜCADELE

Fındık bitkisinin hastalığa en hassas olduğu dönemler olan hasat sonu, yaprakların döküldüğü sonbahar ayları ve ilkbaharda olmak üzere her yıl Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış % 25 metalik bakıra eşdeğer % 98 bakır sülfat etken maddeli suda çözünen kristaller % 1'lik bordo bulamacı önerilmektedir.

1. İlaçlama: Hasattan sonra sonbahar yağmurları başlamadan önce Ağustos sonu veya Eylül başında,

 2. İlaçlama: Sonbahar sonlarında yaprakların % 75'inin döküldüğü bir devrede,

3. İlaçlama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir dönemde, rüzgarsız havalarda ve ağacın her tarafına ilaç gelecek şekilde yapılmalıdır dedi.