Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı Eylem Planı” kapsamında bilgilendirme toplantısı Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı Eylem Planı” kapsamında “Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin, çocuk işçiliği ve kız çocuklarının okulu yarıda bırakmasını engelleyici önlemler” konulu bilgilendirme toplantısı Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.
 Bilgilendirme sunusunu Merkez Müdür Yardımcısı İbrahim Demirci yaptı. Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin nedenleri, çocuk işçiliğinin kavramsal çerçevesi, hukuki boyutu, çocuk işçiliğiyle mücadele, ilgili kurumların görevleri ve çalışmaları, çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri, yapılacak eğitim ve sosyal etkinlikler, kız çocuklarının eğitime erişiminin sağlanması, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütülen faaliyetler başlıklarında katılımcılar bilgilendirildi.
Sunumu yapan İbrahim Demirci “Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) rakamlarını göre bugün dünyada 64 milyonu kız olmak üzere toplam 152 milyon çocuk işçi bulunmaktadır.  Bunlar ücret karşılığı ve tam zamanlı yapılan işler kapsamındadır. Ülkemizde de 893 bin çocuk işçi vardır. 2017 yılında Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde Sona Erdirilmesi Küresel Konferansı yapılmıştır. ILO tarafından, konferansa katılan ülkelerde çocuk işçiliğinin 2025, zorla çalıştırmanın ise 2030 yılına kadar sona erdirilmesine yönelik çeşitli politikalar önerilmiştir.” dedi.“Ülkemizdeki çalışan çocukların durumunu ise TÜİK 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketinden izleyebiliyoruz. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam verilerine bakıldığında, işteki duruma göre çalışan çocukların % 52,6’sı (470.000 kişi) ücretli veya yevmiyeli olarak, % 46,2’si (413.000 kişi) ücretsiz aile işçisi ve yaklaşık % 1’i (10.000 kişi) de kendi hesabına çalışmaktadır.”Şeklinde bilgilerini paylaştı.
Bilgilendirme toplantısında çocuk işçiliğine vurgu yapmak için doğaçlama tiyatro canlandırıldı.