Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı Muhammet Kılıç, sistemde kayıtlı çiftçilerin yüzde 34'lük kısmının 65 ve üzeri yaşta olduğunu belirterek, "Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLISI TRABZON İL BİRİNCİSİ OLDU TÜRKİYE’NİN EN HIZLISI TRABZON İL BİRİNCİSİ OLDU

Başkan Kılıç, yaptığı açıklamada, TZOB verilerine göre, Türkiye'de güncel çiftçi sayısının 5 milyon 162 bin olduğunu, bunun yüzde 82'sinin erkeklerden ve yüzde 18'inin kadınlardan oluştuğunu bildirdi. Erkek çiftçilerin 57,7, kadın çiftçilerin 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin ise 58,1 yaş ortalamasına sahip olduklarına işaret eden Kılıç, "Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 34'lük kısmı 65 yaş ve üzeri, yüzde 34,6'lık kısmı 50-64 yaş arasında bulunmaktadır. Çiftçilerimizin yüzde 26,4'ü 33-49 yaş arası, yüzde 3,8'i 25-32 yaş arası ve yüzde 1'i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye’de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanlar içinde sadece yüzde 4,8'e tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ NÜFUSUN TARIMA DÖNÜŞÜNÜN YOLLARINI ARAMALIYIZ"

Başkan Kılıç, kentlerde yaşanan ekonomik, sosyal gelişmenin, kırsala çok geç yansıdığının altını çizerek, iş arayışı, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlama isteği, eğitim, sağlık imkanlarından iyi bir şekilde yararlanma beklentisi, sosyal güvence arayışı, sosyal statü kazanma, teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerden yararlanma isteği gibi nedenlerle köyden kente yoğun göç dalgalarının devam ettiğini vurguladı. Bu durumu tersine çevirmek gerektiğini ifade eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu: "Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekmektedir. Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetlerin artırılması, tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesi ile tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşımaktadır. Gençleri tarımsal üretime sevk edecek doğru politikalar uygulanmaz ve ciddi teşvikler verilmezse uzun vadede ülkemizin gıda arz güvenliği üzerinde ciddi riskler oluşacaktır."