Vakfıkebir ilçe Müftülüğüne bağlı Büyükliman Mahallesi Camiinde Kur’an eğitimlerine devam eden kadınlara yönelik Vakfıkebir İlçe Sosyal Hizmet Merkezinde görevli uzmanlar tarafından “Aile İçi Şiddetle Mücadele” eğitimi verildi. Vakfıkebir İlçe Müftüsü Şükür Küçük’ün de katıldığı etkinlikte bayanlar bilgilendirildi. Vakfıkebir Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından, Büyükliman Mahallesi Camiinde Kur’an eğitimlerine devam eden kadınlara, aile içi şiddet, şiddet nedir, kadına şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir, Türkiye, dünya, ilimiz ve ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadele de kurumsal mekanizmalar anlatıldı. Kadına Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme eğitiminin yanı sıra KADES uygulaması bayanların telefonuna indirildi.

“İNSAN ONURUNA YÖNELİK BİR SALDIRI”

Vakfıkebir İlçe Sosyal Hizmet Merkezinde görevli uzmanlar yaptıkları sunumda; “Aile içi şiddet, ailenin bir üyesinin ya da üyelerinin ailenin diğer üyesi ta da üyelerine karşı gösterdiği her türlü sözlü ve fiili saldırganlığı anlamına gelmektedir. Temel insan haklarıyla ilgili bir sorun olan aile içi şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan onuruna yönelik bir saldırı olarak kabul edilmektedir. Biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenlerden kaynaklanan aile içi şiddet, yasalarda suç kabul edilmesine rağmen, toplumsal bir sorun olmaya devam etmektedir. Aile içi şiddetle mücadelede yasaların, kitle iletişim araçlarının ve aydınların yanında eğitimcilerin de sorumluluğu vardır. Çünkü eğitim, bireyleri bilinçlendirerek toplumda mutlu ve huzurlu bir aile anlayışını geliştirecek en önemli unsurdur. Bu çalışmada aile içi şiddet, neden ve sonuçlarıyla birlikte ele alınmakta ve şiddetin olmadığı huzurlu bir aile hayatının geliştirilmesine yönelik bazı dini, ahlaki ve eğitsel öneriler sunulmaktadır dediler.”

“HİZMET NOKTASINDA HER ZAMAN YANINIZDA YER ALARAK DESTEK OLACAĞIZ” “HİZMET NOKTASINDA HER ZAMAN YANINIZDA YER ALARAK DESTEK OLACAĞIZ”

Uzmanlar, Eğitimlerimiz esnasında sosyal hizmet merkezimizin verdiği hizmetler hakkında da bilgilendirmede bulunuyoruz. Kurumlar arasında güçlü koordinasyon ve iş birliği içerisinde eğitimlerimiz devam edecek. Şu bir gerçek kadın güçlü oldu mu aile güçlü oluyor, aile güçlü oldu mu toplum güçlü oluyor, toplum güçlü oldu mu devlet güçlü oluyor. Bu yüzden bakanlığımızın sloganı olan 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' diyoruz.