Fındık kozalak akarları sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenirler ve iki değişik formu bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturmakta ve böylece verim kaybına neden olmaktadır. Diğer formu ise fındığın hem generatif hem de vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olmakta, verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca her iki türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar, kozalaklar dökülerek kuru sürgünlerin oluşmasına neden olurlar.  

“MEKANİK MÜCADELE KOZALAK AKARLARINA KARŞI ETKİLİ BİR YÖNTEMDİR”

Fındık kozalak akarlarının birçok doğal düşmanı bulunmaktadır ve bunlardan (verticillium lecanii) bazıları akarlar üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Öncelikle çevrenin ve faydalıların gözetildiği Entegre Mücadele Prensipleri dahilinde mücadele faaliyetleri sürdürülmeli, kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir.  Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına karşı etkili bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere toplu olarak bırakılmalıdır. Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.  Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 30 da' dan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele nin yapılması gerekir.

“HİZMET NOKTASINDA HER ZAMAN YANINIZDA YER ALARAK DESTEK OLACAĞIZ” “HİZMET NOKTASINDA HER ZAMAN YANINIZDA YER ALARAK DESTEK OLACAĞIZ”

“EN UYGUN KİMYASAL MÜCADELE ZAMANI NİSAN SONU MAYIS BAŞIDIR”

En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu Nisan sonu Mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiği dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.  Kimyasal mücadelede Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. İlaçlama sabah erken saatlerde ya da akşamüzeri iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalı, ilaçlama esnasında maske, eldiven vb. tüm koruyucu tedbirler alınmalıdır. Öğle saatlerinde ilaçlama yapılmasından kaçınılmalıdır.   İlçe Müdürümüz Remziye Kuleyin açıklamasında; Kozalaklar kesinlikle yakılmamalı ve gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için de bir barınak yeridir. Fındık Kozalak Akarı çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler. Kozalakların içerisinde barınan faydalı böcekler kozalakları terk ederek faaliyetlerini devam ettirirler. Fındık bahçelerinin ana zararlılarından olan fındık kozalak akarına bağlı üreticilerimizin verim kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kontrol etmelerinin, zararlıya karşı zamanında ve ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapmalarının faydalarına olacağını belirtmiştir.