banner92

banner77

YENİDEN REFAH’DAN ÜLKE İÇİN 150 MİLYAR DOLAR

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler.

Vakfıkebir 20.11.2020, 07:15 Ahmet Kamburoğlu
YENİDEN REFAH’DAN ÜLKE İÇİN 150 MİLYAR DOLAR

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler.

Ülkemizin kalkınması ve ekonomik açıdan rahata ulaşabilmesi Yeniden Refah Partimizin uygulayacağı Milli Kaynak Paketlerimizle mümkün olacaktır dediler.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler. Ülkemizin ve milletimizin selameti açısından hayati önem arz eden hususlardan bir tanesi ekonomik bekamızın teminat altına alınmasıdır. Bunun için de, öncelikle dışa bağımlı olmayan, dış ticaret fazlası veren, ekonomik ve finansal açıdan kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmamız zaruridir. Mali kaynak ihtiyaçlarımızı borçlanarak veya zam ve ilave vergiler yoluyla vatandaşın sırtından karşılamak yerine, borçsuz, zamsız, vergisiz olarak üretilecek kaynaklara, katma değerleri ihracat yoluyla elde edeceğimiz kendi milli gelirimizle karşılamamız, ithalata dayalı ekonomi yerine katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomiye geçiş yapmamız gerekmektedir. Bu noktada hareketle, Yeniden refah Partisi AR-GE Başkanlığı tamamen bilimsel ve teknik verilere dayalı şekilde “Milli Kaynak Paketlerimiz-1” kitabımızı hazırlamıştır. Devletimize mali kaynak oluşturmaya, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak milli gelirimizi yükseltmeye yönelik bu projelerimiz ekonomik açıdan tam manasıyla bağımsız, Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek için gerekli mali kaynakların borçlanma yoluna gitmeden ve milletimize mali külfet yüklemeden sağlanabilmesi bakımından elzemdir. Ülkemizin ekonomik olarak düze çıkması ve Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşılması yolunda çok ciddi katkı sağlayacağına inandığımız Milli Kaynak Paketlerimiz-1 adlı kitabımızın hazırlamış bulunmaktayız.

1- GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ:

Ülkemiz Dünya üzerinde bulunduğu konum sebebiyle güneş ışığından çok fazlasıyla faydalanabilecek konumdadır. Yıllık Güneş Enerjisi Potansiyelimiz 380 GW’tır (380.000 MW) ( Şekil 1). Ülkemizin Ocak 2020 itibariyle Elektrik üretim santrallerinin kurulum gücü 91.269 MW’tır. Eğer 91.269 MW santral gücünü %100 verimle tam kullanabilseydik ( 91.269 MW x 24 Saat x 365 Gün= 799,51 milyar kWh enerji elde edebilirdik. Halen üretebildiğimiz enerji miktarı ise 2019 yılı sonu itibariyle maalesef 304,2 milyar kWh’dır. Bunun bir diğer anlamı mevcut enerji santrallerimizin ortalama üretim verimliliğinin % 37,6 düzeyinde olmasıdır. İlk yapacağımız işlerden biri Enerji santrallerimizin düşük verimliliğinin sebeplerini araştırıp verimlerini yükseltmek olacaktır.

2-DOĞU AKDENİZ DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA PROJELERİMİZ

Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz ve Petrol rezervleri son yıllarda Ülkemiz gündeminde sıkça yer almaktadır. Olayların tarihsel gelişimine baktığımızda siyaseten ve ekonomik olarak bu topraklarda çok şey kaybettiğimiz görülmektedir. Bu proje, Doğu Akdeniz’deki Olayların gelişimini tam anlayabilmek, önlem alınması gereken konularda görüşlerimizi ve iktidara geldiğimizde yapacaklarımızı anlatmak için kaleme alınmıştır.

3-BİRLEŞİK BARAJLAR PROJESİ

Fırat ve Dicle havzamız diğer havzalara oranla çok daha fazla kar ve yağmur alır. Bazı mevsimler barajlar taşma noktasına gelir. Bizim dağlarımıza düşen bu fazla sular nehir yatağına elektrik bile üretilemeden bırakılır. Her iki nehir suları ile uluslararası anlaşmamız 500 metreküp/saniye’dir. Fazla bıraktığımız bu sular, boru hatları ile az yağış alması sebebiyle su seviyesi düşük barajlarımıza ve/ veya ovalarımıza aktarılabilir.

4-KOMŞU ÜLKELERE SU SATIŞLARI PROJESİ

Su, çok yakın gelecekte, petrolden de, doğalgazdan da daha önemli bir madde haline gelecektir. Bu bakımdan damla sulama sistemi ve Kompost tesisleri ile tasarruf edeceğimiz suları satabilmek için projeler süratle hazırlanacak ve devreye sokulacaktır. Bu projelerin bir örneği Seyhan ve Ceyhan nehirleri için geçmişte hazırlanmış ancak uygulanmamıştır. Manavgat çayı için hazırlanmış maalesef iptal edilmiştir. Sonuçta söz konusu su tasarrufu ve bu suyun komşu ülkelere satışı ile ülkemize kazandıracağımız yıllık gelir 20-30 milyar dolar arasında bir değer olacaktır.

5-KOMPOST TESİSLER PROJESİ

Tarım sektörü ülkemizin vazgeçemeyeceği kadar önemli bir sektörüdür. Son yıllarda, farklı sebepler ile tarımla uğraşanların sayısında ve ekilen arazilerin miktarında büyük azalmalar olsa da, tarım , “mekanize-modern tarım” olarak geleceğin Türkiye’sinde önemli rol oynamaya devam edecektir.

6-MADENCİLİK PROJELERİMİZ

Ülkemiz, Dünya’da satılan 90 çeşit madenin 77’sine sahiptir (Şekil 54). Maden ve Endüstriyel hammadde çeşidi bakımın çok zengin olmakla birlikte, maden rezerv büyüklükleri bakımından, bor, toryum, trona gibi birkaç istisna hariç, önemli rezervlere sahip bir ülke değildir. Metalik maden ihracatımızın toplam maden-endüstriyel hammadde-doğal taşların toplam satışı içindeki payının %25-38 arasında değişmesi bunun en belirgin delilidir.

7-DEMİR ÇELİK PROJESİ

Çelik, hayatımızın her anında, birçok mühendislik projelerinde, inşaat ve araç sektörlerinde, tren raylarından doktor neşterine kadar karşımıza çıkan ve hayatı kolaylaştıran mamullerden birisidir. Ülkemiz demir-Çelik sektöründe Dünya’da sekizinci durumdadır. Ancak bu sıralama bizleri yanıltmamalıdır. Dünya Demir-Çelik üretimi 2019 yılı sonu itibariyle 1,9 milyar tondur. Ülkemizin 2019 yılı üretimi 33,7 milyon ton olduğu için, Dünya ihtiyacının ancak % 1.77’sini üretebilmekteyiz. Birçok konuda olduğu gibi, ÇİN bu konuda da hâkim üretici konumunda olup, 2019 yılındaki 996 milyon ton çelik üretimiyle Dünya üretiminin %53’ünü karşılamaktadır Yeniden Refah Partisi olarak, paslanmaz çelik ve süper alaşımlı çeliklerin üretimi için büyük destekler verilecektir.

8-TARIM PROJELERİMİZ

Partimiz, yeniden köylerine dönüp tarım yapmak isteyen köylülerimize, mazot, kredi, vb. her türlü desteği verecektir. Ancak Türkiye’deki nüfus göçü konusundaki mevcut gerçekleri kabullenen Partimizin esas tarım projesi TARIM ÇİFTLİKLERİ’nin kurulmasıdır. En az 50000 dönümlük topraklarda, yeterli sayıda personel, traktör, biçerdöğer vb. gibi makinalar ile bu projeler yürütülecektir. Dolayısıyla atıl, kullanılmayan makine parkı ve çalışmayan işçi olmayacaktır. Modern entegre tesislerle donanımlı, bilimsel ilaçlama, biyolojik mücadele gibi tekniklerin uygulandığı çiftlikler planlanmıştır. Bu çiftlikler, Devlet, Devlet-Özel Şirket ortaklığı veya özel şirket işletmeleri şeklinde tasarlanmıştır. Önce Devlet örnekleri ortaya koyacak daha sonra halkımızın bu tip çiftliklerin ortağı olması teşvik edilecektir. Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, azalan tahıl, sebze ve bağ alanlarını MODERN ÇİFTLİK modeliyle arttırarak başlangıç olarak yıllık 5 milyar dolarlık gerçek ihracat yapmak olacaktır.

9-KENEVİR PROJESİ

Yeniden Refah Partisi olarak, bu bitkinin yetiştirilmesine ve üretiminin yaygınlaştırılmasına verdiğimiz öneme gelince; Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve “kenevir plastiği”nin doğada parçalanması dönüşmesi oldukça kolaydır. Çok yakın bir gelecekte petrolün tükenecek olması ve petrolden elde edilen plastik ve benzeri yan ürünlerin üretilemeyecek olması sebebiyle de kenevir özel bir ekonomik değer kazanacaktır.

10-SIVI GÜBRE ÜRETİMİ PROJESİ

Partimiz hem Ülkemizdeki atıl kaynaklarla organik karakterli gübre üretmek, hem de her yıl yurtdışına ödediğimiz milyarlarca doları azaltmak için AR-GE üyemiz bir Profesör tarafından geliştirilen “SIVI GÜBRE” projesinin Türkiye için uygulanabilirliğini desteklemektedir. Bu tip gübre üretiminin teşviki, gübre için dış ülkelere ödediğimiz paraları önemli ölçüde azaltacaktır. Diğer yandan da yerli kaynaklar kullanılacağından yeni iş kapıları açılacaktır. Bu gübrenin esas kaynağı kalorisi 1000 kalori altında olan ve yakıt olarak kullanılmayan kalitesiz linyitler ve Leonardit adı verilen organik kökenli malzemelerdir. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde “Sıvı Gübre” yapımı desteklenecek ve mümkün olan en kısa sürede kimyasal gübre ithalatı durdurulacaktır.

11-HAYVANCILIK PROJESİ

 Özel sektör, özel sektör-Kamu ortaklığı ve Kamu ortaklığı modellerinin hepsine açık olarak büyük arazilerde hayvan çiftliklerinin kurulması ve model oluşturulması hedeflenmiştir. Bazı çiftlikler sadece küçükbaş, bazı çiftlikler de sadece büyükbaş hayvanlara yönelik olarak kurulacak ve/ veya kurulması teşvik edilecektir. Bu çiftliklerde hayvan sayılarının arazi büyüklüğüne göre 20.000 ile 50.000 olması planmış ve prototip modeller hazırlanmıştır. Bu prototip modellere göre büyükbaş hayvan çiftliklerinin 2500-5000 hektar aralığı ölçülerinde olması planlanmıştır. Bu devasa çiftliklerde 25.000- 50.000 arasında değişen küçük veya büyükbaş hayvanlar beslenecektir. Tesisler, birbirlerini tamamlayıcı (entegre) tesisler olarak planlanmıştır.

12-VOLKAN CAMLARININ EKONOMİDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemiz volkanik kayalar bakımından oldukça zengin bir ülkedir . Bu kayaların önemli bir kısmı da volkan camlarıdır. Bu volkan camları tarihi süreç içinde, kırıldıklarında çok sivri uçlar vermeleri sebebiyle, okların, mızrakların ucunda kullanılmıştır. Çok sert olmaları sebebiyle de, zaman içinde tarımda, Döğen altlarına çakılarak, buğdayı sap, samandan ayırt etmek için uzun yıllar kullanılmışlardır. Ancak özellikle son yüzyılda kullanıldığı alanların çok artışı bu kayaları çok önemli hale getirmiştir. Yeniden Refah Partisi olarak bu tabii kaynağımızın ülke ekonomisine kazandırılması, kullanım alanlarının arttırılması, maden kanunundan kaynaklanan zorlukların ortadan kaldırılması için gereken her türlü çaba gösterilecektir.

13-RUSYA İLE ÇİN İLE YAPILAN TİCARETİN DENGELENMESİ PROJESİ

Dış ticaretimiz yıllardır açık vermektedir. Ancak bu açık nereden oluşmaktadır sorusuna gerçek veriler ile cevap verilemez ise ülke dış ticaret açığı vermekte devam edecektir. Dış ticaretimizdeki en büyük açıkları Rusya ve Çin ile olan ticaretlerimizde verdiğimiz görülmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde ithal edilen ürünler listesi yeniden gözden geçirilecek, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz tarafından üretilen hiçbir madde Rusya ve/veya Çin’den alınmayacaktır.

14-HAVUZ PROJESİ

İlk kez 54. Hükümetin uyguladığı HAVUZ projesi ile Devletin bütün kurumlarının topladığı paralar Devlet Bankalarına yatırılarak bir havuz oluşturuldu. Bilahare Devletin bir başka kurumu veya parayı yatıran kurum, yatırım için karar verip paraya ihtiyaç duyduğunda, Devlet bankası, belli işletme masrafları hariç, faiz adı altında herhangi bir para almadan bu krediyi sağlamaktaydı. Yeniden Refah Partisi olarak İktidara geldiğimizde aynı usulü uygulayarak Devletin gereksiz faiz masrafları azaltılacaktır.

15-DENK BÜTÇE

Denk Bütçe, 54. Hükümet tarafından gerçekleştirilmiş ve Devlet’in borçlanmaya bağlı faiz ödemeleri önemli ölçüde azaltılarak oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Bugün de Hükümet’in Denk Bütçe’yi gerçekleştirememesi sebebiyle her sene bütçe açığının verilmesi ve bu açığın kapatılması için sürekli borçlanma yoluna gidilmesi hem Devleti ve ülkemizi borç batağına sürüklemekte, hem de bu borçlar sebebiyle Hükümet her sene 150-200 milyar TL (yaklaşık 30 milyar dolar) miktarında borç faizi ödemek durumunda kalmaktadır. Devlet Bütçesi’nin denkleştirilmesi halinde bütçe açığı kapatmak için borçlanmak zorunda kalınmayacak, böylelikle de yeni borçlar alınmayacağı için Hükümet’in her sene ödediği borç faizi miktarı önemli miktarda azaltılmış olacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak İktidara geldiğimizde, mutlaka Denk Bütçe gerçekleştirilerek Devletin faiz masrafları ciddi ölçüde azaltılacaktır.

Başkan Çiçek ve Şahin, “Projeler gerçekleştiğinde yılda en az 125 milyar dolarlık sıcak para girişi ve 20-30 milyar dolarlık tasarruf yapılabilir. Bu rakamların zaman içinde çok daha fazla seviyelere çıkarılması için yeni kaynak paketlerimiz hazırlanmaktadır. Ülke düzlüğe çıktıktan sonra 4. nesil yüksek teknolojik üretimleri için planlar yapılacaktır dediler.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Ümraniye 30 44
9. Tuzlaspor 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
banner94
15
açık
Namaz Vakti 16 Nisan 2021
İmsak 04:02
Güneş 05:34
Öğle 12:26
İkindi 16:09
Akşam 19:08
Yatsı 20:34
Günün Karikatürü Tümü