banner92

banner77

YENİDEN REFAH’DAN ÜLKE İÇİN 150 MİLYAR DOLAR

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler.

Vakfıkebir 20.11.2020, 07:15 Ahmet Kamburoğlu
YENİDEN REFAH’DAN ÜLKE İÇİN 150 MİLYAR DOLAR

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler.

Ülkemizin kalkınması ve ekonomik açıdan rahata ulaşabilmesi Yeniden Refah Partimizin uygulayacağı Milli Kaynak Paketlerimizle mümkün olacaktır dediler.

Yeniden Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanı Saadettin Çiçek ve Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı Gökhan Şahin, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Kamburoğlu’nu ziyaret ederek, Milli Kaynak Paketlerimiz 1, adlı kitap hakkında bilgiler verdiler. Ülkemizin ve milletimizin selameti açısından hayati önem arz eden hususlardan bir tanesi ekonomik bekamızın teminat altına alınmasıdır. Bunun için de, öncelikle dışa bağımlı olmayan, dış ticaret fazlası veren, ekonomik ve finansal açıdan kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmamız zaruridir. Mali kaynak ihtiyaçlarımızı borçlanarak veya zam ve ilave vergiler yoluyla vatandaşın sırtından karşılamak yerine, borçsuz, zamsız, vergisiz olarak üretilecek kaynaklara, katma değerleri ihracat yoluyla elde edeceğimiz kendi milli gelirimizle karşılamamız, ithalata dayalı ekonomi yerine katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomiye geçiş yapmamız gerekmektedir. Bu noktada hareketle, Yeniden refah Partisi AR-GE Başkanlığı tamamen bilimsel ve teknik verilere dayalı şekilde “Milli Kaynak Paketlerimiz-1” kitabımızı hazırlamıştır. Devletimize mali kaynak oluşturmaya, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak milli gelirimizi yükseltmeye yönelik bu projelerimiz ekonomik açıdan tam manasıyla bağımsız, Yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek için gerekli mali kaynakların borçlanma yoluna gitmeden ve milletimize mali külfet yüklemeden sağlanabilmesi bakımından elzemdir. Ülkemizin ekonomik olarak düze çıkması ve Yeniden Büyük Türkiye hedefine ulaşılması yolunda çok ciddi katkı sağlayacağına inandığımız Milli Kaynak Paketlerimiz-1 adlı kitabımızın hazırlamış bulunmaktayız.

1- GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ:

Ülkemiz Dünya üzerinde bulunduğu konum sebebiyle güneş ışığından çok fazlasıyla faydalanabilecek konumdadır. Yıllık Güneş Enerjisi Potansiyelimiz 380 GW’tır (380.000 MW) ( Şekil 1). Ülkemizin Ocak 2020 itibariyle Elektrik üretim santrallerinin kurulum gücü 91.269 MW’tır. Eğer 91.269 MW santral gücünü %100 verimle tam kullanabilseydik ( 91.269 MW x 24 Saat x 365 Gün= 799,51 milyar kWh enerji elde edebilirdik. Halen üretebildiğimiz enerji miktarı ise 2019 yılı sonu itibariyle maalesef 304,2 milyar kWh’dır. Bunun bir diğer anlamı mevcut enerji santrallerimizin ortalama üretim verimliliğinin % 37,6 düzeyinde olmasıdır. İlk yapacağımız işlerden biri Enerji santrallerimizin düşük verimliliğinin sebeplerini araştırıp verimlerini yükseltmek olacaktır.

2-DOĞU AKDENİZ DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA PROJELERİMİZ

Doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz ve Petrol rezervleri son yıllarda Ülkemiz gündeminde sıkça yer almaktadır. Olayların tarihsel gelişimine baktığımızda siyaseten ve ekonomik olarak bu topraklarda çok şey kaybettiğimiz görülmektedir. Bu proje, Doğu Akdeniz’deki Olayların gelişimini tam anlayabilmek, önlem alınması gereken konularda görüşlerimizi ve iktidara geldiğimizde yapacaklarımızı anlatmak için kaleme alınmıştır.

3-BİRLEŞİK BARAJLAR PROJESİ

Fırat ve Dicle havzamız diğer havzalara oranla çok daha fazla kar ve yağmur alır. Bazı mevsimler barajlar taşma noktasına gelir. Bizim dağlarımıza düşen bu fazla sular nehir yatağına elektrik bile üretilemeden bırakılır. Her iki nehir suları ile uluslararası anlaşmamız 500 metreküp/saniye’dir. Fazla bıraktığımız bu sular, boru hatları ile az yağış alması sebebiyle su seviyesi düşük barajlarımıza ve/ veya ovalarımıza aktarılabilir.

4-KOMŞU ÜLKELERE SU SATIŞLARI PROJESİ

Su, çok yakın gelecekte, petrolden de, doğalgazdan da daha önemli bir madde haline gelecektir. Bu bakımdan damla sulama sistemi ve Kompost tesisleri ile tasarruf edeceğimiz suları satabilmek için projeler süratle hazırlanacak ve devreye sokulacaktır. Bu projelerin bir örneği Seyhan ve Ceyhan nehirleri için geçmişte hazırlanmış ancak uygulanmamıştır. Manavgat çayı için hazırlanmış maalesef iptal edilmiştir. Sonuçta söz konusu su tasarrufu ve bu suyun komşu ülkelere satışı ile ülkemize kazandıracağımız yıllık gelir 20-30 milyar dolar arasında bir değer olacaktır.

5-KOMPOST TESİSLER PROJESİ

Tarım sektörü ülkemizin vazgeçemeyeceği kadar önemli bir sektörüdür. Son yıllarda, farklı sebepler ile tarımla uğraşanların sayısında ve ekilen arazilerin miktarında büyük azalmalar olsa da, tarım , “mekanize-modern tarım” olarak geleceğin Türkiye’sinde önemli rol oynamaya devam edecektir.

6-MADENCİLİK PROJELERİMİZ

Ülkemiz, Dünya’da satılan 90 çeşit madenin 77’sine sahiptir (Şekil 54). Maden ve Endüstriyel hammadde çeşidi bakımın çok zengin olmakla birlikte, maden rezerv büyüklükleri bakımından, bor, toryum, trona gibi birkaç istisna hariç, önemli rezervlere sahip bir ülke değildir. Metalik maden ihracatımızın toplam maden-endüstriyel hammadde-doğal taşların toplam satışı içindeki payının %25-38 arasında değişmesi bunun en belirgin delilidir.

7-DEMİR ÇELİK PROJESİ

Çelik, hayatımızın her anında, birçok mühendislik projelerinde, inşaat ve araç sektörlerinde, tren raylarından doktor neşterine kadar karşımıza çıkan ve hayatı kolaylaştıran mamullerden birisidir. Ülkemiz demir-Çelik sektöründe Dünya’da sekizinci durumdadır. Ancak bu sıralama bizleri yanıltmamalıdır. Dünya Demir-Çelik üretimi 2019 yılı sonu itibariyle 1,9 milyar tondur. Ülkemizin 2019 yılı üretimi 33,7 milyon ton olduğu için, Dünya ihtiyacının ancak % 1.77’sini üretebilmekteyiz. Birçok konuda olduğu gibi, ÇİN bu konuda da hâkim üretici konumunda olup, 2019 yılındaki 996 milyon ton çelik üretimiyle Dünya üretiminin %53’ünü karşılamaktadır Yeniden Refah Partisi olarak, paslanmaz çelik ve süper alaşımlı çeliklerin üretimi için büyük destekler verilecektir.

8-TARIM PROJELERİMİZ

Partimiz, yeniden köylerine dönüp tarım yapmak isteyen köylülerimize, mazot, kredi, vb. her türlü desteği verecektir. Ancak Türkiye’deki nüfus göçü konusundaki mevcut gerçekleri kabullenen Partimizin esas tarım projesi TARIM ÇİFTLİKLERİ’nin kurulmasıdır. En az 50000 dönümlük topraklarda, yeterli sayıda personel, traktör, biçerdöğer vb. gibi makinalar ile bu projeler yürütülecektir. Dolayısıyla atıl, kullanılmayan makine parkı ve çalışmayan işçi olmayacaktır. Modern entegre tesislerle donanımlı, bilimsel ilaçlama, biyolojik mücadele gibi tekniklerin uygulandığı çiftlikler planlanmıştır. Bu çiftlikler, Devlet, Devlet-Özel Şirket ortaklığı veya özel şirket işletmeleri şeklinde tasarlanmıştır. Önce Devlet örnekleri ortaya koyacak daha sonra halkımızın bu tip çiftliklerin ortağı olması teşvik edilecektir. Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, azalan tahıl, sebze ve bağ alanlarını MODERN ÇİFTLİK modeliyle arttırarak başlangıç olarak yıllık 5 milyar dolarlık gerçek ihracat yapmak olacaktır.

9-KENEVİR PROJESİ

Yeniden Refah Partisi olarak, bu bitkinin yetiştirilmesine ve üretiminin yaygınlaştırılmasına verdiğimiz öneme gelince; Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve “kenevir plastiği”nin doğada parçalanması dönüşmesi oldukça kolaydır. Çok yakın bir gelecekte petrolün tükenecek olması ve petrolden elde edilen plastik ve benzeri yan ürünlerin üretilemeyecek olması sebebiyle de kenevir özel bir ekonomik değer kazanacaktır.

10-SIVI GÜBRE ÜRETİMİ PROJESİ

Partimiz hem Ülkemizdeki atıl kaynaklarla organik karakterli gübre üretmek, hem de her yıl yurtdışına ödediğimiz milyarlarca doları azaltmak için AR-GE üyemiz bir Profesör tarafından geliştirilen “SIVI GÜBRE” projesinin Türkiye için uygulanabilirliğini desteklemektedir. Bu tip gübre üretiminin teşviki, gübre için dış ülkelere ödediğimiz paraları önemli ölçüde azaltacaktır. Diğer yandan da yerli kaynaklar kullanılacağından yeni iş kapıları açılacaktır. Bu gübrenin esas kaynağı kalorisi 1000 kalori altında olan ve yakıt olarak kullanılmayan kalitesiz linyitler ve Leonardit adı verilen organik kökenli malzemelerdir. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde “Sıvı Gübre” yapımı desteklenecek ve mümkün olan en kısa sürede kimyasal gübre ithalatı durdurulacaktır.

11-HAYVANCILIK PROJESİ

 Özel sektör, özel sektör-Kamu ortaklığı ve Kamu ortaklığı modellerinin hepsine açık olarak büyük arazilerde hayvan çiftliklerinin kurulması ve model oluşturulması hedeflenmiştir. Bazı çiftlikler sadece küçükbaş, bazı çiftlikler de sadece büyükbaş hayvanlara yönelik olarak kurulacak ve/ veya kurulması teşvik edilecektir. Bu çiftliklerde hayvan sayılarının arazi büyüklüğüne göre 20.000 ile 50.000 olması planmış ve prototip modeller hazırlanmıştır. Bu prototip modellere göre büyükbaş hayvan çiftliklerinin 2500-5000 hektar aralığı ölçülerinde olması planlanmıştır. Bu devasa çiftliklerde 25.000- 50.000 arasında değişen küçük veya büyükbaş hayvanlar beslenecektir. Tesisler, birbirlerini tamamlayıcı (entegre) tesisler olarak planlanmıştır.

12-VOLKAN CAMLARININ EKONOMİDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemiz volkanik kayalar bakımından oldukça zengin bir ülkedir . Bu kayaların önemli bir kısmı da volkan camlarıdır. Bu volkan camları tarihi süreç içinde, kırıldıklarında çok sivri uçlar vermeleri sebebiyle, okların, mızrakların ucunda kullanılmıştır. Çok sert olmaları sebebiyle de, zaman içinde tarımda, Döğen altlarına çakılarak, buğdayı sap, samandan ayırt etmek için uzun yıllar kullanılmışlardır. Ancak özellikle son yüzyılda kullanıldığı alanların çok artışı bu kayaları çok önemli hale getirmiştir. Yeniden Refah Partisi olarak bu tabii kaynağımızın ülke ekonomisine kazandırılması, kullanım alanlarının arttırılması, maden kanunundan kaynaklanan zorlukların ortadan kaldırılması için gereken her türlü çaba gösterilecektir.

13-RUSYA İLE ÇİN İLE YAPILAN TİCARETİN DENGELENMESİ PROJESİ

Dış ticaretimiz yıllardır açık vermektedir. Ancak bu açık nereden oluşmaktadır sorusuna gerçek veriler ile cevap verilemez ise ülke dış ticaret açığı vermekte devam edecektir. Dış ticaretimizdeki en büyük açıkları Rusya ve Çin ile olan ticaretlerimizde verdiğimiz görülmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde ithal edilen ürünler listesi yeniden gözden geçirilecek, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz tarafından üretilen hiçbir madde Rusya ve/veya Çin’den alınmayacaktır.

14-HAVUZ PROJESİ

İlk kez 54. Hükümetin uyguladığı HAVUZ projesi ile Devletin bütün kurumlarının topladığı paralar Devlet Bankalarına yatırılarak bir havuz oluşturuldu. Bilahare Devletin bir başka kurumu veya parayı yatıran kurum, yatırım için karar verip paraya ihtiyaç duyduğunda, Devlet bankası, belli işletme masrafları hariç, faiz adı altında herhangi bir para almadan bu krediyi sağlamaktaydı. Yeniden Refah Partisi olarak İktidara geldiğimizde aynı usulü uygulayarak Devletin gereksiz faiz masrafları azaltılacaktır.

15-DENK BÜTÇE

Denk Bütçe, 54. Hükümet tarafından gerçekleştirilmiş ve Devlet’in borçlanmaya bağlı faiz ödemeleri önemli ölçüde azaltılarak oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Bugün de Hükümet’in Denk Bütçe’yi gerçekleştirememesi sebebiyle her sene bütçe açığının verilmesi ve bu açığın kapatılması için sürekli borçlanma yoluna gidilmesi hem Devleti ve ülkemizi borç batağına sürüklemekte, hem de bu borçlar sebebiyle Hükümet her sene 150-200 milyar TL (yaklaşık 30 milyar dolar) miktarında borç faizi ödemek durumunda kalmaktadır. Devlet Bütçesi’nin denkleştirilmesi halinde bütçe açığı kapatmak için borçlanmak zorunda kalınmayacak, böylelikle de yeni borçlar alınmayacağı için Hükümet’in her sene ödediği borç faizi miktarı önemli miktarda azaltılmış olacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak İktidara geldiğimizde, mutlaka Denk Bütçe gerçekleştirilerek Devletin faiz masrafları ciddi ölçüde azaltılacaktır.

Başkan Çiçek ve Şahin, “Projeler gerçekleştiğinde yılda en az 125 milyar dolarlık sıcak para girişi ve 20-30 milyar dolarlık tasarruf yapılabilir. Bu rakamların zaman içinde çok daha fazla seviyelere çıkarılması için yeni kaynak paketlerimiz hazırlanmaktadır. Ülke düzlüğe çıktıktan sonra 4. nesil yüksek teknolojik üretimleri için planlar yapılacaktır dediler.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner93
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner94